Tympanometria

Tympanometria to nieinwazyjna metoda badania słuchu, która wykorzystywana jest do diagnozowania niedosłuchów i zapalenia ucha środkowego u dzieci. Badanie to rejestruje wychylenia błony bębenkowej, do których dochodzi wskutek różnego rodzaju bodźców akustycznych i zmiany ciśnienia. Tympanometrię z powodzeniem wykonywać można u pacjentów w każdym wieku, w tym u niemowląt.

Zwolnienie na dziecko w 2020 roku

Co zrobić w sytuacji, w której dziecko zachorowało i nie może pójść do przedszkola czy szkoły? Jeden z rodziców musi wziąć wówczas wolne z pracy. Wszelkiego rodzaju kwestie związane ze zwolnieniem oraz zasiłkiem opiekuńczym na dziecko uregulowane zostały w rozdziale 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby […]

Choroba popromienna

Choroba popromienna to zespół objawów chorobowych, jakie pojawiają się na skutek oddziaływania na organizm promieniowania jonizującego. Z jego przekroczeniem do czynienia mamy na przykład podczas awarii reaktora jądrowego lub użycia broni atomowej.

Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną. Początkowo objawia się ona osłabieniem kończyn, drżeniem mięśni oraz bolesnymi skurczami. Z czasem zaczynają pojawiać się również zaawansowane niedowłady. Co jeszcze warto wiedzieć na temat SLA? Stwardnienie zanikowe boczne to dolegliwość neuronu ruchowego i schorzenie neurozwyrodnieniowe. Cechuje się ono stopniowym uszkadzaniem włókien nerwowych odpowiadających za pracę mięśni oraz […]

Co to jest tarczyca

Tarczyca to niewielkich rozmiarów, nieparzysty gruczoł dokrewny, zlokalizowany z przodu z szyi, pod krtanią. Składa się ona z 2 płatów połączonych ze sobą wąską cieśnią. Tarczyca waży około 30 gramów, lecz powiększać może się w zależności od aktualnego stanu zdrowia czy momentu cyklu. Jaka jest jej rola w naszym organizmie?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Co warto wiedzieć na temat świadczenia rehabilitacyjnego i wniosku o świadczenie rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne, tak samo jak zasiłek chorobowy, przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, a ich stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy. Wypłacane jest ono przez ZUS. Jakiego rodzaju formalności należy dopełnić, by je otrzymać?

Jak zostać przedszkolanką

Przedszkolanka to wymagający, lecz jednocześnie dający ogromną satysfakcję zawód. Co zrobić, by móc go wykonywać? Aby zostać przedszkolanką, należy ukończyć studia pedagogiczne przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Mowa tutaj o pedagogice wczesnoszkolnej, przedszkolnej lub nauczania początkowego. Na stanowisku, jakim jest przedszkolanka pracować mogą także absolwenci innych kierunków posiadający certyfikat ukończenia studiów podyplomowych […]

Czym zajmuje się higienistka szkolna

Mianem higienistki szkolnej określa się osobę nadzorującą stan sanitarny placówek nauczania i wychowania, stan zdrowia oraz rozwoju uczniów, a także oświatę zdrowotną w szkolnictwie. Jakie studia należy ukończyć, by móc wykonywać ten zawód? Jakie są główne obowiązki higienistki szkolnej?

Pracownik niepełnosprawny a urlop dodatkowy

Ze względu na ograniczenia związane np. z niedyspozycją ruchową, niepełnosprawny pracownik oprócz skróconego czasu pracy (zobacz artykuł: Czas pracy osoby niepełnosprawnej – przepisy) , ma także prawo do dodatkowej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego (oprócz standardowego urlopu przewidzianego dla wszystkich pracowników) i płatnego zwolnienia służącego m.in. rehabilitacji. W tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane […]

Historia stroju pielęgniarskiego

Jesteście ciekawi, jakie elementy stroju tworzą przepisowy ubiór pielęgniarki i jaka jest ich historia? W dzisiejszym wpisie poznacie odpowiedź na to pytanie. Pierwsze wzmianki na temat pielęgniarskich mundurów pochodzą z okresu wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to diakonisy pełniące funkcje opiekuńczo — pielęgnacyjne nosiły identyczną odzież oraz nakrycia głowy. Obowiązkowym ubiorem sióstr szarytek — opiekunek chorych ze […]

Skierowanie do lekarza NFZ

Dostęp do leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenie uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza. Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów: ginekologa, dermatologa i wenerologa, okulisty, onkologa, psychiatry i dentysty. W przypadku nagłego zagrożenia życia skierowanie nie jest […]

Zapisy do lekarza w ramach NFZ

Na wizytę w przychodni do lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie każdego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji przychodni. Rejestracja pacjenta może odbyć się poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, elektroniczny (poprzez stronę www) lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjent w momencie rejestracji musi zostać poinformowany o dacie i godzinie wizyty. W przypadku pacjenta objętego stałą […]

Brak dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku gdy pacjent nie posiada przy sobie dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego może złożyć oświadczenie o fakcie posiadania ubezpieczenia a następnie dostarcza stosowny dokument. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia w stosownym terminie placówka medyczna może obciążyć pacjenta kosztami za wykonane świadczenia. Natomiast w przypadku gdy pacjent zgłasza się w trybie nagłym brak dokumentu potwierdzającego […]

Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych realizujących umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia: 1. Zaświadczenie z zakładu pracy (ważne przez 30 dnie od daty wystawienia) 2. Zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ważne do końca terminu ważności) 3. Decyzja wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta (ważna 90 dni […]

Prawo do bezpłatnego leczenia dzieci do 18 roku życia

Dzieci obywatelstwa polskiego mają zagwarantowane ustawowo prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i nie mogą zostać nie przyjęte do lekarza w przychodni realizującej umowę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z powodu braku dowodu ubezpieczenia nawet jeżeli rodzic dziecka nie dopełnił obowiązku zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.