Kategoria: Przepisy zdrowotne

 • Zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lat

  Zasiłek opiekuńczy w związku z opieką nad zdrowym dzieckiem do lat 8 lat

  Być może nie każdy rodzic zdaje sobie z tego sprawę, lecz zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko w przypadku sprawowania opieki nad chorym dzieckiem, lecz również wówczas, gdy jest ono zdrowe. Kiedy przysługuje tego typu świadczenie? Jak się o nie starać? Zasiłek opiekuńczy przysługuje za opiekę nad zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 roku życia. Ubiegać…

 • Zwolnienie na dziecko w 2020 roku

  Co zrobić w sytuacji, w której dziecko zachorowało i nie może pójść do przedszkola czy szkoły? Jeden z rodziców musi wziąć wówczas wolne z pracy. Wszelkiego rodzaju kwestie związane ze zwolnieniem oraz zasiłkiem opiekuńczym na dziecko uregulowane zostały w rozdziale 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby…

 • Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

  Co warto wiedzieć na temat świadczenia rehabilitacyjnego i wniosku o świadczenie rehabilitacyjne? Świadczenie rehabilitacyjne, tak samo jak zasiłek chorobowy, przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, a ich stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy. Wypłacane jest ono przez ZUS. Jakiego rodzaju formalności należy dopełnić, by je otrzymać?

 • Pracownik niepełnosprawny a urlop dodatkowy

  Ze względu na ograniczenia związane np. z niedyspozycją ruchową, niepełnosprawny pracownik oprócz skróconego czasu pracy (zobacz artykuł: Czas pracy osoby niepełnosprawnej – przepisy) , ma także prawo do dodatkowej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego (oprócz standardowego urlopu przewidzianego dla wszystkich pracowników) i płatnego zwolnienia służącego m.in. rehabilitacji. W tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane…

 • Skierowanie do lekarza NFZ

  Dostęp do leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenie uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza. Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego. Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów: ginekologa, dermatologa i wenerologa, okulisty, onkologa, psychiatry i dentysty. W przypadku nagłego zagrożenia życia skierowanie nie jest…