Skierowanie do lekarza NFZ

Dostęp do leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenie uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.
Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów: ginekologa, dermatologa i wenerologa, okulisty, onkologa, psychiatry i dentysty.
W przypadku nagłego zagrożenia życia skierowanie nie jest wymagane.
W ramach leczenia ambulatoryjnego skierowania nie są wymagane od: inwalidów wojennych, osób represjonowanych, kombatantów, chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV, uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego.
Skierowanie do poradni specjalistycznej, na leczenie rehabilitacyjne, leczenie uzdrowiskowe i opiekę długoterminową wystawia lekarz pierwszego kontaktu (POZ).
Skierowanie na badania specjalistyczne wystawia, wskazują miejsce ich wykonania lekarz z poradni specjalistycznej.
Skierowanie na leczenie szpitalne może być wystawione przez każdego lekarza nawet prywatnego.
Skierowanie na badania endoskopowe gastroskopię i kolonoskopię może być wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu.
Skierowanie na badania kosztochłonne (np. rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa) może być wystawione przez lekarza z poradni specjalistycznej.


Opublikowano

w

przez

Tagi: