Próba Valsalvy

Próba Valsalvy jest jedną z metod umożliwiających ocenę kondycji ucha środkowego, której nazwa pochodzi od jej twórcy — włoskiego lekarza i pioniera badań aparatu słuchowego — Antonia Marii Valsalvy. W jej trakcie badana jest drożność trąbki słuchowej. Wspomniana próba znajduje także zastosowanie w sytuacji częstoskurczu nadkomorowego.

Kiedy wykorzystuje się próbę Valsalvy?

Próba Valsalvy stosowana się w przypadku nieszkodliwych problemów z uszami, takich jak chociażby zalokowanie trąbki Eustachiusza w uchu środkowym przez powietrze. Z tego typu uczuciem bardzo często do czynienia mamy w czasie startu oraz lądowania samolotu, gdy dochodzi do gwałtownej zmiany ciśnienia. Próba Valsalvy znajduje zastosowanie zarówno w lotnictwie, jak i nurkowaniu. Wykorzystywana jest ona przez nurków w celu wyrównania ciśnienia pomiędzy wodą i uchem środkowym w czasie zanurzania. Próbę tę stosuje się także w kardiologii, w celu oceny funkcjonowania układu sercowo — naczyniowego. Umożliwia ona różnicowanie szmerów wewnątrzsercowych o zróżnicowanym pochodzeniu. Próba Valsalvy dobrze sprawdza się u osób borykających się z zastoinową niewydolnością serca oraz chorobą wieńcową. Wykorzystuje się ją również w neurologii, do diagnozowania zaburzeń czynności autonomicznego układu nerwowego — neuropatii cukrzycowej czy polineuropatii alkoholowej. Techniki Valsalvy używa się także w stomatologi, w celu sprawdzenia, czy nie doszło do powstania otwarcia zatok szczękowej lub przetoki ustno — zatokowej w czasie ekstrakcji zęba. Niekiedy stosowany jest on także w czasie porodu ze znieczuleniem. Polega on wówczas na parciu pod koniec wydechu. Z rozwiązania tego stopniowo się jednak odchodzi, co związane jest z tym, że taka technika oddechowa przyczynić może się do ograniczenia dopływu tlenu do macicy.

Jak krok po kroku prawidłowo wykonać próbę Valsalvy?

W jaki sposób przeprowadza się próbę Valsalvy? Najpierw ściskamy palcami skrzydełka nosa. Następnie zamykamy usta i wydmuchujemy powietrze w taki sposób, jakbyśmy chcieli nadmuchać balon. Mocno się napinamy i wykonujemy manewr przez około 10 — 15 sekund. Inna wersja próby Valsalvy opiera się o wydmuchiwanie powietrza płuc przy równocześnie zamkniętej głośni.

Jakie są przeciwwskazania do próby Valsalvy?

W jakich sytuacjach nie powinno się wykonywać próby Valsalvy? Nie jest ona wskazana u osób, u których stwierdzone zostały żylaki przełyku, tętniak rozwarstwiający aorty, niedociśnienie ortostatyczne, dusznica bolesna czy ostry zawał serca. Przeciwwskazaniem do tego typu próby są także wykonywane w ostatnim czasie otwarte operacje na klatce piersiowej lub jamie brzusznej. Metody tej nie należy stosować również przy wszelkiego rodzaju problemach z układem sercowo — naczyniowym oraz u pacjentów znajdujących się w grupie ryzyka zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Jeżeli mimo kilkukrotnego wykonywania manewru nie doszło do ustąpienia tachykardii, niezbędna będzie wizyta na pogotowiu ratunkowym.


Opublikowano

w

przez

Tagi: