Jak zostać przedszkolanką

Jak zostać przedszkolanką

Przedszkolanka to wymagający, lecz jednocześnie dający ogromną satysfakcję zawód. Co zrobić, by móc go wykonywać?

Aby zostać przedszkolanką, należy ukończyć studia pedagogiczne przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Mowa tutaj o pedagogice wczesnoszkolnej, przedszkolnej lub nauczania początkowego. Na stanowisku, jakim jest przedszkolanka pracować mogą także absolwenci innych kierunków posiadający certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w zakresu edukacji przedszkolnej. W niektórych przedszkolach pracę znaleźć mogą również osoby, które nie mają kierunkowego wykształcenia wyższego, lecz ukończyły liceum pedagogiczne. Najczęściej zatrudniane są one jako asystencji przedszkolanek.

Podstawowymi przedmiotami na kierunku pedagogika są między innymi: metodologia badań pedagogicznych, BHP z elementami ergonomii, historia wychowania, biomedyczne podstawy rozwoju, pojęcia i systemy pedagogiczne, psychologia społeczna, psychologia wychowania, projektowanie procesu edukacji zintegrowanej, prawo rodzinne i opiekuńcze, wczesna edukacja środowiskowa, psychologia rozwojowa z elementami logopedii czy wspieranie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Jakie cechy powinna posiadać idealna przedszkolanka? Aby móc wykonywać ten zawód i pracować w przedszkolu, należy wykazywać się sporą dozą empatii oraz wrażliwości. Niezbędna będzie również łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi, pozytywne nastawienie, cierpliwość oraz kreatywność. Niemniej istotną cechą jest spostrzegawczość, która pozwoli na szybkie dostrzeganie zmian w zachowaniach podopiecznych i podjęcie stosownych kroków.

Zakres obowiązków przedszkolanki jest bardzo szeroki. Jej głównym zadaniem jest przygotowywanie dzieci do rozpoczęcia edukacji w szkole. Przedszkolanka powinna wspierać podopiecznych w czasie nauki, dbać o ich bezpieczeństwo, przygotowywać zajęcia dydaktyczne oraz współpracować z rodzicami, na bieżąco informując ich zarówno o postępach dzieci, jak i ewentualnych problemach rozwojowych.


Opublikowano

w

przez

Tagi: