Jak działa i do czego służy defibrylator

Jak działa i do czego służy defibrylator

Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) jest specjalistycznym urządzeniem, które przy pomocy komend głosowych i wizualnych informuje ratownika, czy niezbędna jest defibrylacja. Jego funkcjonowanie opiera się o bieżącą analizę rytmu serca osoby poszkodowanej.

Jak zbudowany jest defibrylator i gdzie można go znaleźć?

Defibrylator składa się z 2 samoprzylepnych elektrod, które nakleja się na klatkę piersiową pacjenta. Urządzenie decyduje o konieczności wyładowania elektrycznego oraz jego sile. W zależności od modelu, działać może ono w trybie automatycznym lub półautomatycznym. W naszym kraju, najczęściej do czynienia mamy ze sprzętami drugiego typu. Poza modelami AED, wyróżnić można również defibrylatory stacjonarne oraz implantowane — kardiowertery — defibrylatory. Pierwsze z nich znajdują zastosowanie w szpitalach oraz karetkach specjalistycznych. Korzystać może z nich wyłącznie personel medyczny. Tym, co wyróżnia tego typu sprzęt jest obecność metalowych łyżek przykładanych do klatki piersiowej. Posiada on również monitor, na którym wyświetla się rodzaj arytmii, co pozwala ratownikowi na samodzielną interpretację wyników i podjęcie decyzji o konieczności defibrylacji oraz dopasowaniu odpowiedniej siły wyładowania elektrycznego. Jeśli chodzi natomiast o implantowane — kardiowertery — defibrylatory, mają one wielkość pudełka zapałek i posiadają elektrody zakładane wewnątrz serca. Znajdują one zastosowanie w przypadku pacjentów po reanimacji na skutek zatrzymania krążenia. Niekiedy takie defibrylatory wszczepia się osobom, u których występuje wysokie ryzyko nagłego zatrzymania krążenia.

Z defibrylatorami spotkać można się w miejscach publicznych, takich jak między innymi centra handlowe, biura, przedszkola oraz szkoły. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że defibrylacja przeprowadzona w przeciągu 1 do 3 minut od nagłego zatrzymania krążenia przyczynia się do wzrostu szans na przeżycie osoby poszkodowanej aż o 75%.

Jak używać defibrylatora?

Obowiązujące w naszym kraju prawo nie reguluje, kto może korzystać z defibrylatora AED. Co za tym idzie, w razie konieczności użyć może go każda osoba, bez względu na to, czy przebyła kurs pierwszej pomocy. Defibrylator jest bardzo intuicyjny i prosty w obsłudze. Co zrobić w sytuacji podejrzenia nagłego zatrzymania krążenia? Włączamy urządzenie i przyklejamy elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta. Następnie, postępujemy według poleceń defibrylatora. Jak już zostało wspomniane, samodzielnie dokona on analizy rytmu serca osoby poszkodowanej. W trakcie jej przeprowadzania nie należy się zbliżać do urządzenia. Jeżeli okaże się, że defibrylacja jest wskazana, naciskamy przycisk defibrylacji i wykonujemy resuscytację krążeniowo — oddechową. Jeżeli nie ma wskazań do defibrylacji, kontynuujemy resuscytację krążeniowo — oddechową, aż do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego lub momentu, w którym pacjent zacznie prawidłowo oddychać.


Opublikowano

w

przez

Tagi: