Pacjent zero

Pacjent zero to określenie osoby, która została zidentyfikowana jako pierwszy nosiciel danej choroby zakaźnej w przypadku wystąpienia większej liczby zbliżonych do siebie przypadków zachorowania. Jego identyfikacja odgrywa kluczową rolę. Dzięki

Kontynuuj czytanie