Ile kosztuje detektyw

Z usług detektywistycznych z roku na rok korzysta coraz więcej osób. Zakres działań oferowanych przez tego typu specjalistów jest niezwykle szeroki. Obejmować mogą one zarówno weryfikację wierności małżeńskiej, jak i przeprowadzanie wywiadów gospodarczych czy poszukiwanie osób zaginionych. Szukając detektywa, poza opiniami na jego temat, wiele osób kieruje się także ceną świadczonych usług. Z jakimi kosztami należy się liczyć, chcąc skorzystać z jego pomocy?
Czytaj dalej Ile kosztuje detektyw

Próba Valsalvy

Próba Valsalvy jest jedną z metod umożliwiających ocenę kondycji ucha środkowego, której nazwa pochodzi od jej twórcy — włoskiego lekarza i pioniera badań aparatu słuchowego — Antonia Marii Valsalvy. W jej trakcie badana jest drożność trąbki słuchowej. Wspomniana próba znajduje także zastosowanie w sytuacji częstoskurczu nadkomorowego.
Czytaj dalej Próba Valsalvy

Tympanometria

Tympanometria to nieinwazyjna metoda badania słuchu, która wykorzystywana jest do diagnozowania niedosłuchów i zapalenia ucha środkowego u dzieci. Badanie to rejestruje wychylenia błony bębenkowej, do których dochodzi wskutek różnego rodzaju bodźców akustycznych i zmiany ciśnienia. Tympanometrię z powodzeniem wykonywać można u pacjentów w każdym wieku, w tym u niemowląt.
Czytaj dalej Tympanometria

Zwolnienie na dziecko w 2020 roku

Co zrobić w sytuacji, w której dziecko zachorowało i nie może pójść do przedszkola czy szkoły? Jeden z rodziców musi wziąć wówczas wolne z pracy. Wszelkiego rodzaju kwestie związane ze zwolnieniem oraz zasiłkiem opiekuńczym na dziecko uregulowane zostały w rozdziale 7 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Czytaj dalej Zwolnienie na dziecko w 2020 roku

Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne jest postępującą chorobą neurodegeneracyjną. Początkowo objawia się ona osłabieniem kończyn, drżeniem mięśni oraz bolesnymi skurczami. Z czasem zaczynają pojawiać się również zaawansowane niedowłady. Co jeszcze warto wiedzieć na temat SLA?

Stwardnienie zanikowe boczne to dolegliwość neuronu ruchowego i schorzenie neurozwyrodnieniowe. Cechuje się ono stopniowym uszkadzaniem włókien nerwowych odpowiadających za pracę mięśni oraz znajdujących się w mózgu neuronów pomagających w poruszaniu się. Choroba ta występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Pierwsze jej objawy pojawiają się przeważnie między 50 a 70 rokiem życia. Przebieg SLA jest zróżnicowany u poszczególnych pacjentów.
Czytaj dalej Stwardnienie zanikowe boczne

Co to jest tarczyca

Tarczyca to niewielkich rozmiarów, nieparzysty gruczoł dokrewny, zlokalizowany z przodu z szyi, pod krtanią. Składa się ona z 2 płatów połączonych ze sobą wąską cieśnią. Tarczyca waży około 30 gramów, lecz powiększać może się w zależności od aktualnego stanu zdrowia czy momentu cyklu. Jaka jest jej rola w naszym organizmie?
Czytaj dalej Co to jest tarczyca

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Co warto wiedzieć na temat świadczenia rehabilitacyjnego i wniosku o świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne, tak samo jak zasiłek chorobowy, przysługuje osobom, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu, a ich stan zdrowia rokuje na odzyskanie zdolności do pracy. Wypłacane jest ono przez ZUS. Jakiego rodzaju formalności należy dopełnić, by je otrzymać?
Czytaj dalej Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Jak zostać przedszkolanką

Przedszkolanka to wymagający, lecz jednocześnie dający ogromną satysfakcję zawód. Co zrobić, by móc go wykonywać?

Aby zostać przedszkolanką, należy ukończyć studia pedagogiczne przygotowujące do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Mowa tutaj o pedagogice wczesnoszkolnej, przedszkolnej lub nauczania początkowego. Na stanowisku, jakim jest przedszkolanka pracować mogą także absolwenci innych kierunków posiadający certyfikat ukończenia studiów podyplomowych w zakresu edukacji przedszkolnej. W niektórych przedszkolach pracę znaleźć mogą również osoby, które nie mają kierunkowego wykształcenia wyższego, lecz ukończyły liceum pedagogiczne. Najczęściej zatrudniane są one jako asystencji przedszkolanek.
Czytaj dalej Jak zostać przedszkolanką

Pracownik niepełnosprawny a urlop dodatkowy

Ze względu na ograniczenia związane np. z niedyspozycją ruchową, niepełnosprawny pracownik oprócz skróconego czasu pracy (zobacz artykuł: Czas pracy osoby niepełnosprawnej – przepisy) , ma także prawo do dodatkowej przerwy w pracy, dodatkowego urlopu wypoczynkowego (oprócz standardowego urlopu przewidzianego dla wszystkich pracowników) i płatnego zwolnienia służącego m.in. rehabilitacji. W tym artykule odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące przepisów BHP w zakresie ww. zagadnień.
Czytaj dalej Pracownik niepełnosprawny a urlop dodatkowy

Historia stroju pielęgniarskiego

Jesteście ciekawi, jakie elementy stroju tworzą przepisowy ubiór pielęgniarki i jaka jest ich historia? W dzisiejszym wpisie poznacie odpowiedź na to pytanie.

Pierwsze wzmianki na temat pielęgniarskich mundurów pochodzą z okresu wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to diakonisy pełniące funkcje opiekuńczo — pielęgnacyjne nosiły identyczną odzież oraz nakrycia głowy. Obowiązkowym ubiorem sióstr szarytek — opiekunek chorych ze świeckiego Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia były natomiast szare suknie z szerokimi rękawami oraz białe chusty, którymi owijały głowę.
Czytaj dalej Historia stroju pielęgniarskiego

Skierowanie do lekarza NFZ

Dostęp do leczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego, leczenie uzdrowiskowego i rehabilitacji leczniczej odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.
Skierowaniem nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
Skierowanie nie jest wymagane do następujących lekarzy specjalistów: ginekologa, dermatologa i wenerologa, okulisty, onkologa, psychiatry i dentysty.
W przypadku nagłego zagrożenia życia skierowanie nie jest wymagane. Czytaj dalej Skierowanie do lekarza NFZ

Zapisy do lekarza w ramach NFZ

Na wizytę w przychodni do lekarza pacjent ma prawo zapisać się dowolnie każdego dnia, w godzinach pracy punktu rejestracji przychodni.
Rejestracja pacjenta może odbyć się poprzez kontakt osobisty, telefoniczny, elektroniczny (poprzez stronę www) lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Pacjent w momencie rejestracji musi zostać poinformowany o dacie i godzinie wizyty.
W przypadku pacjenta objętego stałą opiekę medyczną w poradni specjalistycznej, termin kolejnej wizyty kontrolnej ustalany jest przez lekarza podczas wizyty pacjenta w gabinecie. Nie jest wymagane posiadanie kolejnego skierowania w przypadku kontynuacji leczenia.

Brak dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

W przypadku gdy pacjent nie posiada przy sobie dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego może złożyć oświadczenie o fakcie posiadania ubezpieczenia a następnie dostarcza stosowny dokument. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia w stosownym terminie placówka medyczna może obciążyć pacjenta kosztami za wykonane świadczenia.
Natomiast w przypadku gdy pacjent zgłasza się w trybie nagłym brak dokumentu potwierdzającego prawo do ubezpieczenia zdrowotnego nie może być powodem nie przejęcia pacjenta.

Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego

Dokumenty potwierdzające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń zdrowotnych w placówkach medycznych realizujących umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia:
1. Zaświadczenie z zakładu pracy (ważne przez 30 dnie od daty wystawienia)
2. Zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (ważne do końca terminu ważności)
3. Decyzja wójta gminy, burmistrza, prezydenta miasta (ważna 90 dni od dnia określonego w decyzji)
4. Legitymacja ubezpieczeniowa (ważna przez 30 dni od daty poświadczenia)
5. Dokument RMUA lub dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne (ważne przez 30 dni od daty opłacenia składki)
6. Legitymacja rencisty (ważna bezterminowo).

Prawo do bezpłatnego leczenia dzieci do 18 roku życia

Dzieci obywatelstwa polskiego mają zagwarantowane ustawowo prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych i nie mogą zostać nie przyjęte do lekarza w przychodni realizującej umowę w ramach ubezpieczenia zdrowotnego z powodu braku dowodu ubezpieczenia nawet jeżeli rodzic dziecka nie dopełnił obowiązku zgłoszenia dziecka do ubezpieczenia w swoim zakładzie pracy.