Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

Wpływ hałasu na zdrowie człowieka

Mianem hałasu określa się drgania akustyczne o dużej częstotliwości, które mogą być dla człowieka szkodliwe i uciążliwe. To dźwięk nieprzyjemny i niepożądany, który wywołuje drażliwość, a niekiedy nawet zmęczenie całego organizmu.

Jaki poziom hałasu jest szkodliwy?

Wpływ hałasu na ludzkie zdrowie określa się na bazie poziomu jego intensywności, który jest wyrażany w decybelach. Hałas poniżej 35 decybeli nie jest szkodliwy, lecz może obniżać koncentrację i wywoływać irytację. Hałas na poziomie pomiędzy 35 a 70 decybeli nie tylko utrudnia komunikację, lecz również w negatywny sposób wpływa na układ nerwowy. Głównymi objawami tego są: redukcja efektywności, uczucie zmęczenia oraz problemy z zasypianiem. Osoby przebywające stale w hałasie o natężeniu na poziomie 70 — 75 decybeli często skarżą się na nerwowość i bóle głowy. Do czynienia możemy mieć wówczas także ze spadkiem wydajności pracy i trwałym pogorszeniem słuchu. Próg bólu w przypadku hałasu wynosi około 120 decybeli. Jego natężenie w zakresie od 85 do 130 decybeli zaburza funkcjonowanie układu nerwowego i krążenia, wywołuje uszkodzenie słuchu i w negatywny sposób wpływ na zmysł równowagi. Hałas, którego natężenie wynosi pomiędzy 130 a 150 decybeli generuje drgania części organów wewnętrznych, czego skutkiem mogą być poważne uszkodzenia słuchu. Ekspozycja na hałas o natężeniu przekraczającym 150 decybeli przez okres dłuższy niż 5 minut skutkuje mdłościami, stanami lękowymi, zaburzeniami lękowymi, paraliżem organizmu, depresją i różnego rodzaju chorobami psychicznymi.

Jak się to ma do hałasu, z którym mamy do czynienia? Przykładowo, rozmowa czy telewizor generują hałas na poziomie 30 — 60 decybeli. W przypadku ruchu ulicznego jest to około 80 decybeli, a młota pneumatycznego — 100 decybeli. Każdy człowiek ma swoją własną wrażliwość na hałas. Jego postrzeganie zależy nie tylko od rodzaju dźwięku, z jakim mamy do czynienia, lecz również osobniczych cech fizjologicznych narządu słuchu, stanu zdrowia wieku, aktualnego nastroju czy psychicznej odporności. Identyczne warunki akustyczna jedna osoba określić może jako znośne, inna — jako dokuczliwe. Jak pokazują wyniki badań, najniebezpieczniejsze dla naszego słuchu są dźwięki średnie oraz wysokie. Bardziej szkodliwy od hałasu o natężeniu stałym może mieć impulsywny. Związane jest to z tym, że wywołuje on nagłe skoki ciśnienia.

Negatywne skutki hałasu

W największym stopniu na negatywne oddziaływanie hałasu narażony jest narząd słuchu. Oddziałuje on na ucho wewnętrzne, wywołując niedosłuch. Długotrwały hałas przyczyniać może się także do powstania szumów usznych. To jednaj nie wszystko — powodować może on również: rozdrażnienie, uczucie niepokoju, zmęczenie, agresję, zaburzenia snu, nerwicę, wyczerpanie psychiczne i fizyczne oraz problemy z układem krążenia, takie jak duszności, zawroty głowy, choroba wieńcowa czy nadciśnienie. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że w znaczącej części przypadku skutki hałasu odczuwalne są dopiero po pewnym czasie.


Opublikowano

w

przez

Tagi: